Köszöntöm Honlapom Tisztelt Látogatóit!

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 3. szám alatti irodámban várom kedves ügyfeleimet!
telefon: +36-30-43-63-293
email:dr.csitari.nikolett@gmail.com

Dr. Csitári Nikolett

Bemutatkozás

Irodám a belváros szívében, a járásbíróság és a törvényszék épületétől egy utcányi távolságra, valamennyi hivatal és közintézmény elérhető közelségében található.

Jogi diplomámat 2007. évben szereztem a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatán. Ezt követően alapvetően polgári jogra, gazdasági jogra és családjogra szakosodott ügyvédi irodában dolgoztam ügyvédjelöltként a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara területén. A szélesebb tapasztalat megszerzése érdekében 2009. évtől szegedi ügyvédi irodában kezdtem dolgozni, ahol a büntetőjog területein szélesítettem tudásomat. Ügyvédjelölti gyakorlatom letöltését követően leszakvizsgáztam, majd 2011. júliusa óta Szegedi Ügyvédi Kamara nyilvántartása alatt egyéni ügyvédként kezdtem praktizálni Szegeden.

2021. évben elvégeztem az ingatlanforgalmi szakjogász posztgraduális egyetemi képzést, mellyel jogi mesterdiplomát szereztem és jogosult lettem a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára.

Másoddiplomám megszerzésével az ingatlanügyekre specializálódtam, elkészítem és véleményezem az ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi-, bérleti-, ajándékozási-, jelzálog-, tervezési-, építési vállalkozási és egyéb szerződéseket ill. ellátom a szerződésekhez kapcsolódó földhivatali vagy egyéb szerv illetve személy előtti képviseletet.

Vállalom ingatlan beruházások teljes körű jogi hátterének biztosítását, társasházi alapító okirat-, szervezeti és működési szabályzat, házirend elkészítését; az ingatlan átruházásával/megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadást.

Az ingatlanjog mellett családi jog területén rendelkezem széleskörű tapasztalattal, vállalok tanácsadást, peres, peren kívüli képviseletet házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, kapcsolattartás iránti ügyekben, valamint okiratkészítést a házassági vagyonjog, az élettársak vagyoni viszonyainak rendezése körében.

Ügyvédi irodám a Fehér Gyűrű Áldozatvédő Közhasznú Egyesület Szegeden működő irodájaként az áldozatok védelmében lát el képviseletet. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során elsődleges célom az, hogy teljeskörű és naprakész szakmai ismeretekkel, fiatalos dinamizmussal álljak mind eseti-, mind állandó megbízó Ügyfeleim rendelkezésére.

Az ügyvédi iroda szakterületei:

ingatlanjog, szerződések:

Adás-vételi szerződés (hitelfelvétellel, Fundamentával, CSOK felvételével), csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése, társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése, módosítása földhivatali átvezetése.

Közös tulajdon megszüntetése peren kívüli illetve peres úton. Tanácsadás az ingatlanszerzés kérdéseiben a magyar jogszabályi előírások kiemelésével. Okiratkészítés a házassági vagyonjog, az élettársak vagyoni viszonyainak rendezése körében. Okiratszerkesztés örökösödési ügyekben, végrendelet, öröklési szerződés, eltartási szerződés elkészítése.

családjogi ügyek

Tanácsadás és képviselet a családjog valamennyi területén, elsősorban a házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, kapcsolattartás iránti ügyekben. Okiratkészítés a házassági vagyonjog, az élettársak vagyoni viszonyainak rendezése körében.

társasági jog

Társasági jog, cégek alapítása/módosítása: Külföldi illetve magyar érdekeltségű társaságok, magánszemélyek részére tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés az adott gazdasági tevékenységnek megfelelő körben. Jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, így korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, részvénytársaság alapítása, módosítása, átalakulása, megszüntetése végelszámolás útján, továbbá vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, elkészítése.

kártérítés:

Vagyoni és nem vagyoni kár érvényesítése személyiségi jogok megsértéséből, munkabalesetből, közlekedési balesetből, szerződésszegésből, továbbá bármely károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése során.

öröklési jog:

Tanácsadás, okirat szerkesztés illetve képviselet az öröklési jog területén. Végrendelet, öröklési szerződés, eltartási szerződés szerkesztése, hagyatéki eljáráson örökös képviselete, örökléssel kapcsolatos pervitel.

társasházi jogi képviselet:

Társasházi tartozások, közös költség behajtása iránti eljárások, felszólító levelek, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás, jelzálogjog bejegyzése iránti eljárások kezdeményezése, lefolytatása. Társasház perbeli képviselete. Társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése, módosítása földhivatali átvezetése.

Díjszabás

Az ügyvédi megbízási díj (ügyvédi munkadíj, ügyvédi díjszabás) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – az ügyvéd díjjegyzékéből kiindulva, a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben.

Az ügyvédi díj mértéke jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

Fehér gyűrű

Fehér Gyűrű Áldozatvédő Közhasznú Egyesület Szegedi Irodája:

http://fehergyuru.eu

Ügyvédi irodám a Fehér Gyűrű Áldozatvédő Közhasznú Egyesület Szegeden működő irodája

Tevékenységünk

A magyar áldozatvédő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület a nyugat-európai áldozatvédő szervezetek mintájára, 1989. december 21.-én alakult és 1992 óta tagja aktív tagja az Európai Áldozatvédő Szervezetnek.

A kelet európai országok között elsőként alakult áldozatvédő szervezet, a magyar FEHÉR GYŰRŰ feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást ad, valamint segítséget nyújt a bűncselekmények – főleg a szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak, anyagi, jogi, pszichikai és egyéb formában, továbbá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében.

A FEHÉR GYŰRŰ a következő segítséget adja a bűncselekmények rászoruló áldozatainak:

 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően
 • díjtalan jogsegélyszolgálat
 • díjtalan mediáció
 • díjtalan pszichológusi segítségnyújtás
 • a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben anyagi támogatás (rendőrségi feljelentéshez kötött)
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése

Segítségnyújtás külföldieknek:

A FEHÉR GYŰRŰ az Európai Unió áldozatvédelmi elvárásainak megfelelően a hazánkban áldozattá vált külföldieknek az alábbi formában nyújt segítséget:

 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően
 • tájékoztatás a magyar büntetőeljárás folyamatáról
 • díjtalan jogsegélyszolgálat
 • a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben anyagi támogatás
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban
 • segítség az ellopott úti- vagy személyes okmányok pótlásában
 • segítségadás a rokonokkal, barátokkal, illetve országuk külképviseletével való kapcsolatfelvételhez
 • szükség esetén a további itt-tartózkodáshoz segítség a szálláskereséshez, ill. ingyenes szállás-és étkezési lehetőség biztosítása
 • kivételes esetben jogi képviselet biztosítása a hatóságok előtti eljárásban
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése
 • szükség esetén segítségnyújtás a hazatéréshez visszautazást követően
 • az utógondozás érdekében az állampolgársága szerinti nemzeti áldozatvédő szervezet értesítése a bűncselekményről és a kapott segítségnyújtásokról.

Maradjunk kapcsolatban!

Mobil

+36-30-43-63-293

Email

dr.csitari.nikolett@gmail.com

Cím

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 3.